SEEDYK is aangesloten bij de beroepsvereniging het NVPA, Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen. Ook ben ik aangesloten bij de RBCZ, waardoor ik registertherapeut ben voor de complementaire zorg. Dit betekent dat ik vergoed wordt uit het aanvullende pakket, alternatieve zorg, in de zorgverzekering. Controleer vooraf wat een zorgverzekeraar vergoedt. Sommige zorgverzekeraars vergoeden geen telefonische of e-mailconsulten.

Voor vergoedingen zie www.nvpa.org
klik vervolgens op ‘Voor clienten’
klik vervolgens op ‘Zorgverzekeraars’

Vanaf 1 maart 2024 gelden de volgende tarieven:

  • Psychosociale therapie € 95,= per sessie, avondtarief € 110,=.
  • Relatietherapie € 65,= voor elke partner per uur.
  • Bedrijfstarief € 140,= per sessie van één uur. 

SEEDYK wil ook mensen met een kleine beurs de gelegenheid geven therapie of een cursus te volgen. Daarom houdt ik één therapieplaats beschikbaar voor een sterk gereduceerd tarief. Ook bij cursussen bied ik bij voldoende aantal deelnemers één deelnemer met een kleine beurs de gelegenheid mee te doen voor een sterk gereduceerd tarief. Neem contact op als je hier gebruik van wilt maken.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).