SEEDYK is aangesloten bij de beroepsvereniging het NVPA, Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen, lidnr 100870. Ook ben ik aangesloten bij de RBCZ, nr 204114R, waardoor ik registertherapeut ben voor de complementaire zorg. Dit betekent dat ik vergoed wordt uit het aanvullende pakket, alternatieve zorg, in de zorgverzekering.

Voor vergoedingen zie www.nvpa.org
klik vervolgens op ‘Voor clienten’
klik vervolgens op ‘Zorgverzekeraars’
Het tarief voor een sessie is € 90,-, na 18.00 uur € 100,- . Een sessie duurt één uur. Relatietherapie is €60,- voor elke partner per uur. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Bedrijfstarief is €120,- per sessie van één uur. Afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, ben ik genoodzaakt in rekening te brengen.

SEEDYK wil ook mensen met een kleine beurs de gelegenheid geven therapie of een cursus te volgen. Daarom houdt ik één therapieplaats beschikbaar voor een sterk gereduceerd tarief. Ook bij cursussen bied ik bij voldoende aantal deelnemers één deelnemer met een kleine beurs de gelegenheid mee te doen voor een sterk gereduceerd tarief. Neem contact op als je hier gebruik van wilt maken.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).