Bert Hellinger legde de basis neer voor familieopstellingen en het onderkennen van de dynamiek en de ordening hierbinnen. Vanaf onze geboorte zijn we een onderdeel van verschillende systemen, van onze familie, onze straat, onze klas, ons team op het werk en ga zo maar door. De plaats in de familie blijkt belangrijk te zijn voor de systemen waar we vervolgens in komen. Onbewust gaan we door met gedrag wat we in een eerder systeem hebben geleerd, of dat nog van toepassing is of niet. Door het respectvol zichtbaar maken van de dynamiek in het systeem wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in bestaande patronen. Systemisch werken kan toegepast worden op het familiesysteem, maar ook binnen organisatiesystemen, zoals bedrijven, onderwijs, echtscheidingsbemiddeling, jeugdhulpverlening.