Eric Berne, een Amerikaanse psychotherapeut, is de grondlegger van de Transactionele Analyse, kort gezegd TA. Deze stroming gaat er van uit dat ik oké ben en jij oké bent. Dat is een rijke en optimistische achtergrond om naar mensen te kijken en met mensen te werken. Het maakt ons milder wanneer we met ‘niet oké’ aspecten van onszelf en anderen in aanraking komen. Tevens gaat TA uit van de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Het biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de communicatie en het gedrag van mensen, zowel ten aanzien van individuen als van groepen, teams en organisaties. TA heeft een helder begrippenkader waardoor wij de complexiteit van onze innerlijke ervaringen onder woorden kunnen brengen.