NLP is ontworpen door Richard Bandler en John Grinder. Zij hebben via de wetenschappen als linguïstiek, cybernetica en communicatie de technieken geanalyseerd van succesvolle psychotherapeuten. Ieder mens heeft (on)bewuste hulpbronnen om te bereiken wat men wil bereiken. Tevens gaat NLP er van uit dat de mens een verzameling is van verschillende delen. Elk deel heeft van oorsprong een positieve bedoeling, hoe vervelend en slecht het gedrag van zo’n deel ook kan zijn. Met NLP maak je stappenplannen om de vaardigheden, die je bewondert in de ander, zelf eigen te maken. Een krachtig instrument in zelfontplooing.